سبک زندگی سالم در سالمندان با رعایت نکات ساده

سبک زندگی سالم در سالمندان با رعایت نکات ساده 1. غذاهای مختلف بخورید برای سلامتی ، ما به بیش از 40 ماده مغذی مختلف نیاز داریم و هیچ ماده غذایی واحدی نمی تواند همه آنها را تأمین کند. این در مورد یک وعده غذایی واحد نیست ، ...